ISW CONVENANTEN

Eind 2003 heeft Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp het Leerwerktraject (LWT) en de samenwerking tussen het bedrijfsleven en ISW Hoge Woerd. Uit de bijeenkomst en verdere contacten na de bijeenkomst kon geconcludeerd worden dat er binnen het bedrijfsleven in het Westland belangstelling bestaat voor samenwerking met het ISW Hoge Woerd. Dit heeft er toe geleid dat deze samenwerking en de doelstellingen die daarbij horen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst / Convenant welke op 5 april 2004 door de convenantleden en ISW Hoge Woerd is ondertekend.